Web site yazılım dilleri neler ?

Web tasarım için gerekli olan yazılım ve tasarım dilleri;

Profesyonel anlamda web tasarım işlemi html ve css programları sayesinde kurulmuş, üzerine canlı dinamik hale getirebilmek için phpaspjavacgiaspx, gibi programları ile veri tabanlarını anahtarlarla bağlantılı hale getirmektir. Web sitesi html ve css ile yapılmış olsa da sadece görsellik yeterli olmayıp online işlemler gerçekleştirebilmek için Dinamik tasarımlar html ve css'lerle birlikte aspxaspjavaphpcgi, ile sqlmysqloracle vb. veri tabanları kullanılır. Kodlamakta kullanılan dil ile veri tabanına ulaşılarak oradan veri çağırılması ve sunuma getirilmesi web tasarımında kullanılan kodlama dili, görsel web tasarımı ve pencereler için kullanılan hareketli sekmelerde kullanılan flash programları ve veriyi sunuma getirecek bize bilgiyi verecek veri tabanı ayrı ayrı kullanılarak birbirleri ile etkileşim halinde çalışan web sitesi tasarımı için gerekli diller şunlardır.

Bir Web sitesinin yapılabilmesi için ilk önce bir sunucu bilgisayar gerekmektedir. bu bilgisayarda FTP isimli bir dosya oluşturularak kullanılacak dosyalar, videolar ve resimle bu bilgisayara bir program sayesinde aktarılır ve bu verilen web sitesinde gözükebilmesi için şunlara ihtiyaç vardır;


HTML
 (Hyper Text Markup Language) web sayfası oluşturabilmek için kullanılan bir betik dilidir. dosyaları bir ana bilgisayarın deposunda saklanarak sitede sergilenmesine imkan sağlar.


CSS
 açılımı Cascading Style Sheets, Web sayfalarımız için şablonlar hazırlama olanağı verir ve tek bir harfin her türlü değişik versiyonunu; renk, font, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir.


ASP
 açılımı Active Server Pages yani aktif sunucusu sayfalarının İngilizce kısaltmasıdır. Bir Microsoft yazılımıdır. (Internet Information Services) altında çalışır. Temelinde html dosyaları ile aynıdır. Kullanılan kodlar sunucu tarafından derlenerek çalışır hale getirilir. asp 3.0 bağlantılıdır.

PHP açılımı Hypertext Preprocessor) sanal programlar geliştirmek için tasarlanmış HTML içine gömülebilen öğrenimi oldukça kolay bir dildir.


JAVA
 c++ ile başlayan ve ve oak ile devam eden maceranın son evresinde kullanılan nesne yönetimli dildir.


ASPX
 ASP den daha sağlam bir yapıya sahip ve ASP dilinin karmaşasından kurtulunarak daha sade kullanılan bir kodlama dilidir. asp.net ile bağlantılıdır.


CGİ
 açılımı (Common Gateway Interface), Web Siteleri ile bu servislerin dışında kalan programlar arasında ortak çalışma oluşturmak için geliştirilmiş bir standarttır. Aslında bir program olan CGI, HTML kodu içinden çağrılarak statik web sitesine bir dinamiklik kazandırmaktadır.


SQL
, açılımı ingilizce "Structured Query Language", yapısal sorgulama dilidir. Programlama dili olmamasına rağmen genelde programlama dili olarak bilinir. Veri tabanına kendine özgü cümleler kullanılarak kayıt ekleme ve çıkarma işlemlerinde kullanılır.


MYSQL
 İnternet üzerinde kullanılan en popüler ve en açık kaynak kodlu veri tabanı programı olması nedeniyle en çok kullanılanıdır. Yüksek performansa sahip bir veri tanıdır. Aşırı yüklenmelerde dahi veri hatası yaşanmaz.


ORACLE
 Web Tasarımı yapılmalarında çok tercih edilmese de, ileri seviyede bir ilişkisel veri tabanı olması ile birlikte yoğun olan sistemlerde verilerin sağlıklı bir ortamda depolanmasına imkân sağlar.

Test

Form Gönderimi

Tamam