E-Ticaretin Faydaları

Hareketlilik:

İnternet teknolojisi, kişilere bulundukları yerden bağımsız olarak
bilgiye erişim imkanı sunmaktadır. Müşterilerine destek vermek için seyahat
eden çalışanlarının, ihtiyaç duyduğu bilgiye herhangi bir zamanda herhangi bir
yerden güncel olarak ulaşabilmesi, firmanın müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap
vermedeki performansını artırmaktadır.

Çabukluk:

İş adamları, güncel bilgilere gece veya gündüz istedikleri zaman
ulaşabilmektedir. İş ortağının veya firmasının web sitesine ulaşarak son fiyat
listesine, üretim rakamlarına, malların çıkış tarihine kolaylıkla erişebilmektedir.

Çalışma Grupları:

İnternet, verinin paylaşımına ve çalışanların işbirliği
yapmasına da altyapı sunmaktadır. Firmalar, haber grupları, konuşma odaları,
vb. araçlar ile değişik coğrafi yerlerdeki çalışanlarını bir araya getirerek çalışma
grupları oluşturabilmekte, müşterilerinin önerilerini değerlendirebilmektedir.

Elektronik Ticaret, işlem maliyetlerinin düşmesi, pazara giriş engellerinin az olması ve
tüketici açısından bilgiye erişimin kolaylaşması ekonomik faaliyetleri tam rekabet ortamına
yaklaştırmaktadır. Bu durum, rekabetin artmasına neden olmakta ve ayrıca küçük
işletmelerle büyük işletmelerin piyasaya giriş koşulları açısından eşit şanslara sahip
olmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, KOBİ’ler açısından elektronik ticaret önemi
azımsanmayacak boyuttadır.

Esnek yapılarından dolayı müşteri beklentilerine daha hızlı adapte olabilecek
KOBİ’lerin, büyük firmalara oranla E-Ticarette daha avantajlı bulundukları düşünülmektedir.
Dinamik yapıları olan KOBİ’lerin büyük firmalar karşısındaki en büyük dezavantajı olan
uzak coğrafyadaki pazar ve müşteriye erişememe sorunu da internet ile ortadan
kalkmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam